WEBSITE TERMS OF USE: (transferbooking.net)

Please read this agreement carefully before accessing or using the site. By accessing or using the site, you agree to be bound by the terms and conditions set forth below. If you do not wish to be bound by these terms and conditions, you may not access or use the site, and if you have started such use, you should immediately stop using it. “KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” can make changes to this agreement at any time and these changes will become effective immediately after the amended agreement is posted on the site. You agree to periodically review the agreement to be aware of these changes, and your continued access to or use of the site will constitute your final acceptance of the amended agreement.

1. Trademarks, Intellectual Property, Copyrights

All rights of www.istanbulairporttransfers.org site belong to KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ The contents published on these web pages (for example, trademarks such as software, products, logos, etc.), information, reports, pictures and graphics are protected by national and international laws and international agreements.

The user can use the products, information, all kinds of databases, pictures, texts, icons, visual and audio images, video clips, files, website, html code of software-codes and other codes etc. in the Website. shall not reproduce, copy, distribute, process or send designs, catalogs and lists partially or completely, online or by using any other method, and shall not compete directly and/or indirectly with KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, either by these actions or by other means. accepts and undertakes.

All kinds of information and materials on the site;

All or a part of the Site cannot be used in a different way by revising, adding or changing a part of it.

Any information (written or visual) that can be obtained from the Site cannot be used without adding the phrase “© 2023, transferbooking.net, All Rights Reserved” in a size that can be easily seen.

Registered trademarks, services, logos, etc. of third parties or institutions in the expressions on the site. Warnings and brackets cannot be removed when quoting from the site.

2. Change of Terms of Use

KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ reserves the right to change, add or renew these terms of use without giving any reason and without prior or subsequent notice. These pages have the recent and updated versions. By using these web pages, the user accepts that it is limited to the current version.

3. Regarding Links (Links) to Third Party Sites

On the www.transferbooking.net site, direct or indirect links can be given to other sites. The purpose of these links provide information or ads. Since KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ has no control over the sources of the links on the site, the user is not responsible for the accessibility of the web sites or resources indicated by the links of KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, and any content, advertisement, product or service available on these web sites and resources or can be obtained from them. acknowledges that it is not responsible for any other material. The User shall also be liable for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or by reliance on any content, goods or services available on or through any such website or resource of KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. accepts that it is not directly or indirectly responsible.

4. About User Information

At www.transferbooking.net; There are sections where requests and reservation forms to be filled by users are included. During the completion of these sections, users do not have the right to use profanity, threats, incitement, offensive words and illegal content and to harm the legal and personal rights of others. In addition, it is forbidden to copy these forms or to use them as examples for reproduction. Users do not have the right to sell a product or service, advertise for commercial purposes or engage in similar commercial behavior by using these pages.

5. About Notification of Opportunities and Campaigns

About the services, advertisements, announcements, campaigns and activities of KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ regarding the brands it operates, its suppliers and the organizations it cooperates with; I consent to be informed and to share commercial electronic messages with me pursuant to Law No. 6563, and if I want to revoke my consent, I agree to notify this situation to KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘s communication channels in this medium.

6. Rights and Responsibilities

The contents of www.transferbooking.net are constantly checked and updated. However, www.transferbooking.net and its owner KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cannot be held responsible for information and price errors in the site content, and can make any changes and innovations on its pages at any time. Due to any reservation, sales or information error that may arise due to these changes, www.transferbooking.net site and its owner KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cannot be held responsible.

All usage and content rights of the www.transferbooking.net site are reserved. All rights of the site belong to the owner company KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Unauthorized use is prohibited by law.

This contract has been drawn up in English and Turkish, and the Turkish translation will be taken as a reference in all disputes arising from possible translation problems.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: (transferbooking.net)

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.transferbooking.net sitesinin tüm hakları KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.

Kullanıcı Web site dahilinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;

Site’nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Site’den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte “© 2023, transferbooking.net, Tüm Hakları Saklıdır” ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.transferbooking.net sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin hiçbir kontrolü olmadığı için, KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.transferbooking.net sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

5. Fırsat ve Kampanyaların Bildirimi Hakkında

KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin işletmekte olduğu markalar, tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve tarafımla 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasına onay veriyor ve verdiğim onayı iptal etmek istersem, bu durumu KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin işbu mecrada yer alan iletişim kanallarına bildirmeyi kabul ediyorum.

6. Hak ve Sorumluluklar

www.transferbooking.net sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.transferbooking.net ve sahibi KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.transferbooking.net sitesi ve sahibi KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne sorumluluk yüklenemez.

www.transferbooking.net sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma KİNGS WORLD TRAVEL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ne aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

İş bu sözleşme İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenmiş olup olası çeviri sorunlarından kaynaklanacak tüm uyuşmazlıklarda Türkçe çeviri referans olarak alınacaktır.